1985
2020
C C O COMPUTERCLUB OOSTERHOUT
Ons adres : CCO Oosterhout  Slotjesveld 15  4902 ZP Oosterhout
WIJZIGINGEN
 
Wij zijn voorlopig gesloten tot nader order

Beste medeclubleden,

Na enkele proeven is besloten weer te beginnen met de clubavonden en wel op woensdag 23 september as..
Ik wil in het kort schetsen hoe wij het voor ons zien. In onze vaste ruimte is plaats voor 14 personen met inachtneming van de 1,50 meter afstand regel. Er van uitgaande dat er 3 leden zijn die de avond begeleiden, blijft er nog ruimte voor 11 bezoekers.
Delen we avond van 7 tot 10 uur in 2 delen: 7 tot 8.30 en 8.30 tot 10.00, dan kunnen we max. 22 bezoekers hebben, zij het niet gelijktijdig. Geïnteresseerden dienen zich per mail
cco.oosterhout@gmail.com te melden. De secretaris houdt bij wie zich meldt en in welke volgorde. Op de dag van de clubavond rond 13.00 uur krijgen degenen die zich aangemeld hebben bericht. Zijn er 11 of minder aanmeldingen, kan men komen voor de volledige tijd. Zijn er méér meldingen dan worden er 2 groepen gemaakt en u krijgt door bij welke groep u bent ingedeeld. De overigen krijgen bericht dat er helaas geen plaats meer is.
Blijkt het animo na enkele clubavonden steeds groter te zijn of merken we dat de 2-groepsindeling niet voldoet omdat de sociale contacten bij splitsing in tijd toch te minimaal zijn, dan kunnen wij met De Slotjes eens gaan praten of er op die avonden andere, grotere ruimten vrij zijn waarnaar uitgeweken kan worden.
En nu hoe te handelen in onze ontmoetingsruimte. We gebruiken de eigen ingang ook als uitgang. Bij binnenkomst staat ontsmettingsmateriaal voor de handen gereed. Gebruik verplicht. Temperatuurmeting doen we nog niet, maar hebben we in overweging. Als de 1,50 meter niet gehandhaafd kan worden omdat “de koppen” bij elkaar gestoken moeten worden boven een computer voor een hard- of softwareprobleem bijvoorbeeld, dan stellen wij zelf extra beschermingseisen. Onze vaste “helpers” hebben een gezichtskap  (zoals ook bv een tandarts gebruikt) op. Het lid moet een mondkapje op zetten. Mondkapjes van de vereniging zijn gratis beschikbaar.
Wij hopen op bovenstaande manier toch weer wat sociale beleving te kunnen oproepen en de vrees voor een mogelijke besmetting wat weg te nemen.
Maar we vragen u nadrukkelijk bij mogelijke klachten die op corona zouden kunnen duiden toch zeker niet te komen.

Het is voor leden alsook voor niet leden verplicht zich aan te melden via ons email adres:  cco.oosterhout@gmail.com

Mogelijk tot ziens op een clubavond of een opendag. (zie Kalender)